In 2025 de meest betrokken moskee in de regio!

Dagelijks livestream, de livestream start ongeveer 30min voor het ‘Isha gebed. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah zei: “Besteed , O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.’” Sahieh Al Boekharie & Sahieh Muslim Informatie nieuwbouw:https://www.arrahmaan.nl/ontwerp-nieuwbouw/ €10:https://useplink.com/payment/ApwnesQEhL6hWTtHi55m/ €20:https://useplink.com/payment/5d1xAMmEibeArByoJ8pV/ €50:https://useplink.com/payment/ed09e9MnCjYN43sJ7jyx/ €100:https://useplink.com/payment/z5Gku6pCmOesIMV6X7Qt/ Bedrag vrij in te vullen:https://useplink.com/payment/PY0NbrQtK6dQgHnekqdq/

Read More

Assalamu ‘alaikum beste broeders & zusters, Op zondag 14 maart 2021 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden (ALV). Hierbij is door het bestuur de financiële jaarcijfers gepresenteerd. Daarnaast heeft het bestuur die dag ook de hulp van haar leden gevraagd naar aanleiding van het vertrek van enkele bestuursleden. Als gevolg hiervan hebben diverse broeders de […]

Read More

Aankomende zaterdag insha Allah een mini-benefiet ten behoeve van de nieuwbouw van de moskee. Live te volgen via de website, youtube en facebook: https://www.arrahmaan.nl/ https://www.youtube.com/c/ArrahmaanNlMoskeeEindhoven https://www.facebook.com/MoskeeArrahmaanEindhovenOfficieel De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah zei: “Besteed , O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.’” Sahieh Al Boekharie & Sahieh Muslim […]

Read More

Assalamu alaikum wa rahmatullaah In samenwerking met Merkez Al-Fourqaan(stichting Alabraar) organiseert moskee Arrahmaan het eid adha gebed. Iedereen is met in achtneming van de coronavirus richtlijnen van harte welkom. Echter, het aantal plaatsen is beperkt.Wees niet bedroefd als het maximale aantal plekken is bereikt. Maar zorg dat je de ruimte verlaat en naar huis terug […]

Read More

Elk jaar biedt de moskee de mooie gelegenheid aan om gezamenlijk schapen in te kopen. Hierbij zet de moskee zich in om dit gebeuren te faciliteren. We trachten hierbij onze leden ontlasten door centraal de schapen in te kopen, vervolgens te laten slachten. Dit jaar bieden we deze speciale service wederom aan! Vanaf nu kan […]

Read More

Asselam oualaikum broeders en zusters, Hierbij nodigen wij alle leden van Moskee Arrahmaan Eindhoven uit om deel te nemen aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) De algemene ledenvergadering zal vanwege de Coronamaatregelen op een andere manier worden georganiseerd. Alle leden hebben toegang tot de ALV (algemene ledenvergadering). Dat staat in de wet en in de statuten […]

Read More

Deze volgende overlevering is overgeleverd door Abu Ayyub (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Wie de maand Ramadan gevast heeft en dan zes dagen van (de maand) Shawwal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.” De hadith staat vermeld in Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn […]

Read More

Zakaat ul-Fitr is een verplichting die de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons heeft voorgeschreven op de dag van al-Fitr (d.w.z. de dag van el Eid) na de maand Ramadan.Abdoellaah ibn Omar zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft Zakaat ul-Fitr na de maand Ramadan verplicht gesteld voor de slaaf en de […]

Read More