Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Nieuwbouw project Moskee Arrahmaan

Salaamoe aleikoem,
Zoals je weet is de moskee volop bezig met de nieuwbouw.
Help je ook mee?

€20:
https://useplink.com/payment/5d1xAMmEibeArByoJ8pV/

€50:
https://useplink.com/payment/ed09e9MnCjYN43sJ7jyx/

€100:
https://useplink.com/payment/z5Gku6pCmOesIMV6X7Qt/

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah zei: “Besteed , O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.’”
Hadith Qudsi, Al Boekharie & Muslim.