In 2020 de meest betrokken moskee in de regio!

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.” In sahih Bukharie en Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) dit heeft […]

Read More

Salaamoe aleikoem,Zoals je weet is de moskee volop bezig met de nieuwbouw.Help je ook mee? €20:https://useplink.com/payment/5d1xAMmEibeArByoJ8pV/ €50:https://useplink.com/payment/ed09e9MnCjYN43sJ7jyx/ €100:https://useplink.com/payment/z5Gku6pCmOesIMV6X7Qt/ De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah zei: “Besteed , O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.’”Hadith Qudsi, Al Boekharie & Muslim.

Read More

Komende vrijdagavond 1 mei van 22.15 tot 23.15 uur hebben we een mini benefiet.We gaan 60 minuten lang een virtueel rondje maken door Eindhoven. Iedereen kan middels de betaalverzoekjes van de moskee een donatie doen. Onze imam zal via livestream iedereen op de hoogte houden van de donaties en smeekgebeden insha Allah. Zie jij via […]

Read More

Ramadan is de maand van de Quran en in deze tijd ook voor zorg en aandacht voor een ander.We begrijpen de zorgen m.b.t. het coronavirus en ook de gevoelens bij het sluiten van de moskeeën.Vele mensen vragen zich dan ook af hoe deze ramadan eruit komt te zien.Moskee Arrahmaan Eindhoven gaat daarom verschillende initiatieven opzetten […]

Read More

“Iemand die vast ervaart twee vreugden: hij is vol vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt en hij is vol vreugde met zijn vasten wanneer hij zijn Heer ontmoet.” Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Abu Hurayrah en staan vermeld in Sahih Bukharie en Muslim. Bestuur Moskee Arrahmaan […]

Read More

“Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.” Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden over van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Tirmidhi, 40 […]

Read More