In 2020 de meest betrokken moskee in de regio!

Anas (RA) heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Allah zei: ‘O Zoon van Adam, zo lang je een beroep op Mij doet en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik vind dat niet erg. O zoon van Adam, al reikten je zonden […]

Read More

Aboe Hoerayrah (RA) heeft gezegd: Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Onze Heer daalt iedere nacht af tot de hemel van de aarde, als het laatste derde deel van de nacht aanbreekt en Hij zegt: “Wie zegt er een gebed voor Mij dat Ik mag beantwoorden? Wie vraagt Mij iets […]

Read More

Komende vrijdag 8 mei, zaterdag 9 mei en zondag 9 mei organiseert Moskee Arrahmaan Eindhoven een Ramadan Benefiet voor de nieuwbouw. Naast het inzamelen van donaties zijn er nog een aantal andere activiteiten zoals: dagelijks iftar voor behoeftige en ramadan drive thru voor het ophalen van een gratis ramadanpakket. De benefiet is dagelijks vanaf 22.15 […]

Read More

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.” In sahih Bukharie en Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) dit heeft […]

Read More

Salaamoe aleikoem,Zoals je weet is de moskee volop bezig met de nieuwbouw.Help je ook mee? €20:https://useplink.com/payment/5d1xAMmEibeArByoJ8pV/ €50:https://useplink.com/payment/ed09e9MnCjYN43sJ7jyx/ €100:https://useplink.com/payment/z5Gku6pCmOesIMV6X7Qt/ De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah zei: “Besteed , O zoon van Adam en Ik zal aan jou besteden.’”Hadith Qudsi, Al Boekharie & Muslim.

Read More

Komende vrijdagavond 1 mei van 22.15 tot 23.15 uur hebben we een mini benefiet.We gaan 60 minuten lang een virtueel rondje maken door Eindhoven. Iedereen kan middels de betaalverzoekjes van de moskee een donatie doen. Onze imam zal via livestream iedereen op de hoogte houden van de donaties en smeekgebeden insha Allah. Zie jij via […]

Read More