Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Vanaf zondag 28-03-2021 worden de Magreb en Isha gebeden samenvoegd

Assalamoe alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh,

Beste moskee bezoekers,

Vanaf zondag 28-03-2021 zullen we, i.v.m. de avondklok, de Magreb en Isha gebeden samenvoegen. Het samenvoegen van de gebeden blijft tot nader order. De huidige avondklok maakt het helaas onmogelijk om het Isha gebed tijdig in de moskee te verrichten. Om deze reden is besloten om de Isha gebed onmiddellijk na het Maghreb gebed te verrichten. Na het Maghreb gebed zal de moskee niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.

Wij willen ook benadrukken dat het bovenstaande niet van toepassing is voor degene die het gebed thuis verrichten. Beide gebeden moeten dan op tijd verricht worden, aangezien er dan geen hinder is van de avondklok.

Wa alaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakaatoeh

Moskee Arrahmaan Eindhoven