Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

De zes dagen vasten van de maand shawwal.

Deze volgende overlevering is overgeleverd door Abu Ayyub (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Wie de maand Ramadan gevast heeft en dan zes dagen van (de maand) Shawwal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.”

De hadith staat vermeld in Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Maadjah en An-Nasaa’i.