Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Goede daden en slechte daden

Ibn ‘Abbaas (RA) heeft gezegd:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:
“Allah heeft de goede en de slechte daden opgeschreven. Dan legde Hij het uit (door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet, Hij het voor Zichzelf als één goede daad opschrijft, maar als hij zich voorgenomen heeft om het te doen en hij doet het ook, dan schrijft Hij het voor Zichzelf op, variërend van tien goede daden tot zevenhonderd goede daden of nog vele malen meer. Maar als hij zich voorgenomen heeft om een slechte daad te doen en hij doet het niet, dan schrijft Hij het op als één goede daad, maar als hij het voorneemt en hij doet het ook, dan schrijft Hij het op als één slechte daad.”

Hadith Qudsi, Sahieh Al Boekharie & Sahieh Muslim