Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Laatste derde deel van de nacht

Aboe Hoerayrah (RA) heeft gezegd:

Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen:

“Onze Heer daalt iedere nacht af tot de hemel van de aarde, als het laatste derde deel van de nacht aanbreekt en Hij zegt: “Wie zegt er een gebed voor Mij dat Ik mag beantwoorden? Wie vraagt Mij iets wat Ik hem kan geven? Wie vraagt er om vergiffenis zo dat Ik hem kan vergeven?”

Hadith Qudsi, Sahieh al Boekharie, Sahieh Muslim, Malik, at-Tirmidhi & Aboe Dawoed