Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Welkom Ramadan!

Het is weer bijna zover: Ramadan 2020! Dit jaar zal de ramadan anders zijn dan voorgaande jaren. Denkend aan de vele gevoelens over het sluiten van de moskeeën en vragen over de invulling van deze gezegende maand.

In de komende dagen zullen we jullie via verschillende kanalen op de hoogte houden van al onze initiatieven tijdens de ramadan. Onze imam zal o.a. via dagelijkse livestream sessies er alles aan doen om ook deze ramadan de mensen te voorzien van islamitische kennis en vaardigheden m.b.t. de huidige actualiteiten.

In onze eerste artikel willen we iedereen een aantal tips meegeven voor het verwelkomen van de ramadan:

1. Smeek Allah om ons de maand Ramadan te laten meemaken, om ons te leiden naar het verrichten van goede daden daarin en om deze van ons te aanvaarden en te accepteren.

2. Verwelkom de maand met een oprechte intentie om het goede te doen.

3. Wees bewust dat de daden die je wilt verrichten tijdens de Ramadan in jouw voordeel zijn. Ze komen enkel jou ten goede. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degene die goede daden verricht, doet dit voor zichzelf. En wie het slechte verricht, dit is nadelig voor hem.”

(Soerat Foessilat: 46)

Hij, de Verhevene, zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“Wie geleid wordt, wordt slechts geleid ten bate van zichzelf. En diegene die afdwaalt, dwaalt slechts ten nadele van zichzelf af.”

(Soerat al-Israa’: 15)

4. Stel vragen over de zaken die niet duidelijk zijn. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Vraag het aan degenen die kennis hebben, indien jullie het niet weten!” (Soerat an-Nahl: 43). Vragen kun je mailen naar: info@arrahmaan.nl

5. Heb de intentie om berouw te tonen in de Ramadan, spijt te hebben van je zonden en heb het voornemen om te stoppen met deze zonden.

Bestuur Moskee Arrahmaan Eindhoven

livestream moskee arrahmaan eindhoven ramadan 2020