Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Soenan van het vasten deel 3

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.”(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het vasten in de maand Ramadan is één van de pilaren van de Islam. De moslim dient aandacht te schenken aan het behouden van zijn vasten, of het nu het verplichte vasten of het vrijwillige vasten betreft. Dit zodat Allah hem deze overvloedige beloning kan schenken.

Er zijn vele Soenan met betrekking tot het vasten. Wij zullen de komende weken een aantal benoemen:

Het is Soennah voor hem om zijn vasten te verbreken met verse dadels. Als hij geen verse dadels kan vinden, dan dient hij zijn vasten te verbreken met gedroogde dadels. Kan hij geen dadels vinden? Dan dient hij zijn vasten te verbreken met water.

Het is aangeraden dat de vastende persoon, als hij zijn vasten verbreekt, zegt: “Dhahabad-Dama’oe wabtalat il-cOeroeqoe wa thabata al-Adjroe in shaa’ Allaah. (De dorst is verdwenen, de aderen zijn vochtig geworden en de beloning is zeker, als Allah het wilt).”

Het is aangeraden voor de vastende om veel smeekbeden te verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd:“Er zijn er drie van wie de smeekbede niet ontzegd worden. De rechtvaardige heerser, een vastende persoon tot hij zijn vasten verbreekt en de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan.”(Ahmad)

Imam an-Nawawie zei: “Het is aangeraden voor de vastende persoon om smeekbeden te verrichten tijdens het vasten met betrekking tot wat hem aangaat in het Hiernamaals en in deze wereld, voor zichzelf, voor degene van wie hij houdt en voor alle moslims.”(al-Madjmoec, boekdeel 6, blz. 375)