Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Soenan van het vasten deel 2

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.”(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het vasten in de maand Ramadan is één van de pilaren van de Islam. De moslim dient aandacht te schenken aan het behouden van zijn vasten, of het nu het verplichte vasten of het vrijwillige vasten betreft. Dit zodat Allah hem deze overvloedige beloning kan schenken.

Er zijn vele Soenan met betrekking tot het vasten. Wij zullen de komende weken een aantal benoemen:

Het is Soennah voor de vastende om zich te haasten om het vasten te verbreken en om Soehoer uit te stellen

Als het het vasten in de Ramadan betreft, dan is het aangeraden om het volgende te doen:

– Zitten in de moskee om de Koran te lezen en Allah te gedenken (Dhikr);
– Meedoen aan de Ictikaaf in de laatste tien dagen;
– Het Tarawieh-gebed verrichten;
– Veel uitgeven aan liefdadigheid en veel doen aan goede daden;
– De Koran bestuderen.

Ibn cAbbaas zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was de meest gulle persoon, en hij was het meest gul in de maand Ramadan toen Djibriel hem ontmoette. Hij ontmoette hem iedere nacht in de Ramadan en hij herhaalde de Koran met hem, en de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was guller in het doen van het goede dan de waaiende wind.”(al-Boekhaarie en Moeslim)

Bron: alyaqeen.com