Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

De sloop gaat beginnen!

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het nieuwbouwproject gaan beginnen, Alhamdoelilah. Het sloopbedrijf zal naar verwachting medio januari het pand tegenover de huidige moskee slopen. Dit pand/grond is een tijd geleden al gekocht om daar insha Allah de nieuwe moskee te bouwen.
Het sloopbedrijf gaat als volgt te werk:
  • Eerst worden de bouwhekken geplaatst
  • Vervolgens start de asbestsanering
  • Daarna worden alle zaken die nog in het gebouw aanwezig zijn verwijderd (deuren, verwarmingsradiatoren, etc.)
  • Vervolgens worden alle materialen afgevoerd
  • Daarna wordt de bodem gesaneerd. Dit houdt in dat een deel van de grond wordt afgegraven en afgevoerd
  • De laatste stap is het dichtmaken en egaliseren van het terrein
Einde sloop en overlast
Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind januari klaar, insha Allah. Met het sloopbedrijf maken we afspraken over de werktijden. Ondanks dat we proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, zal er toch gemerkt worden dat er gewerkt wordt. Onder andere doordat het terrein wordt afgesloten met bouwhekken en de sloopgeluiden.

Moskee Arrahmaan Eindhoven sloop visserstraat Moskee Arrahmaan Eindhoven sloop visserstraat Moskee Arrahmaan Eindhoven sloop visserstraat