Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Hadith van de week: Het laten van datgene wat je niets aangaat.

Aboe Hoerayrah overlevert: “De Profeet  zei:
 

“Wat blijk geeft van iemands goede Islam, is dat hij datgene laat wat hem niet aangaat.” 

(Overgeleverd door at-Tirmidhi en anderen)
 Uitleg 

Deze overlevering is één van de grondslagen van de Islamitische gedragscode en is een leidraad voor iedere moslim. De moslim wordt geacht zichzelf niet te vermoeien met datgene wat hem niet aangaat en dient zich alleen te concentreren op zijn eigen zaken.  

Wat leert deze overlevering ons?

  • De mate waarin de regels van de Islam worden nageleefd, kan van persoon tot persoon verschillen. Het laten van datgene wat een persoon niet aangaat, geeft blijk van iemands goede Islam.
  • Het zich niet bezig houden met andermans zaken stelt de dienaar in staat om zijn tijd beter te gebruiken voor bijvoorbeeld het aanbidden van Allah.