Eindhoven |

Fadjr

Shoroeq

Dohr

‘Asr

Maghreb

‘Isha

Verklaring omtrent tijdstip van Isha, Fajr en Imsaak in Nederland

[tabby title=”Nederlands”]

Den Haag, 20 mei 2015/ 1 cha’ban 1436

In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle en moge Allah Zijn Profeet Mohammed zegenen en vrede schenken

Met het oog op de mogelijke, te verwachte actie van een aantal mensen tijdens de Ramadan, dat rumoer en verwarring veroorzaakt onder de moskeeën over het juiste tijdstip van de ware en valse “Fajr”- tijdstip, willen wij via deze verklaring op voorhand de zaak belichten. Deze rumoer en verwarring ontstaat vooral in de zomerperiode waarbij de tekenen van het aanbreken van de tijd van Fajr en van Isha niet aanwezig of moeilijk waarneembaar zijn.

Deze groep mensen beweert (zoals iedere Ramadan) dat de tijdstippen die zij aanhouden het enige juiste tijdstip is en verklaren andere gangbare tijden fout. Hiernaast proberen ze via internet, zelfgemaakte gebedskalenders en andere mediakanalen hun overtuiging te promoten hetgeen leidt tot hevige discussies en problemen binnen de moskeegemeenschappen en zelfs binnen families en gezinnen.
Dit maakt het voor ons, als Vereniging Imams Nederland, noodzakelijk om deze kwestie aan de mensen toe te lichten, hopend op de leiding van Allah:

Ten eerste

Het bepalen van de juiste tijdstippen is heel belangrijk in de Islam, omdat de geldigheid van sommige aanbiddingen ervan afhangt. Zo ook het gebed. Het bepalen van het gebedstijdstip is een ingewikkeld en gevoelig proces, dat zijn accurate berekeningen aan de astronomie ontleent en dat alleen is weggelegd voor wetenschappers die in dit vakgebied gespecialiseerd zijn. Het aantal specialisten op dit domein is zelfs in de Islamitische landen beperkt, laat staan in Nederland waar geen enkele expert is voor zover wij weten.

Ten tweede

Als argument gebruiken deze mensen het onderscheid tussen de “ware” en “valse” Fajr.
Op internationaal niveau houden wetenschappers en wetenschappelijke instanties zich al decennialang bezig met onderzoeken naar het bepalen van de “ware” en “ valse” Fajr. Een vaststaand feit volgens deze wetenschappelijke instanties, en na vele waarnemingen, is dat het onmogelijk is en blijft om met het blote oog dat onderscheid te maken in plaatsen waar (straat) verlichting dominant aanwezig is. De weerkaatsing van deze verlichting op de horizon maakt dat het waarnemen van de Fajr veel later kan dan het geval zou zijn in woestijn of berggebieden waar geen verlichting is.

Ten derde

De claim van deze groep moslimbroeders is niet nieuw en beperkt zich ook niet tot Nederland. Zo hebben wij zelf gezien dat zij in bepaalde Marokkaanse steden bij de gebedsoproep van Subh-gebed pas beginnen met het Suhur-maaltijd. Zij beweren dat de gebedstijden in dat land fout zijn in de veronderstelling dat zij meer kennis hebben dan moslim-wetenschappers daar.

Ten vierde

In Nederland zijn de tekenen van het Isha en Fajr-gebed niet of moeilijk zichtbaar in de zomermaanden en worden daarom deze tijdstippen door moslimwetenschappers berekend op basis verschil in de aan te houden graden.
Zo valt het Fajr-tijdstip op 2:02 in de periode van 19 mei tot en met 24 juli uitgaande van 18 graden voor de vaststelling van de tijdstippen.
Indien 15 graden als uitgangspunt wordt genomen, hetgeen sommige moslimwetenschappen adviseren, dan ligt het Fajr-tijdstip op 1 juni om 02:33 en neemt het af tot 01:58 op 8 juni waarna het ongewijzigd blijft tot 4 juli.
Als we uitgaan van 12 graden wat de moslims in Frankrijk handhaven dan is Fajr-tijdstip om 03:32 op de eerste dag van juni en daarna neemt het af tot 03:20 op 30 juni.

Dit zijn de enige graden waarmee gerekend wordt voor de bepaling van het Fajr-tijdstip en er zijn geen andere graden dan deze.

De meeste moskeeën in Nederland en Europa hanteren de gebedstijden die het Islamitisch Centrum Bilal in Duitsland sinds 1986 bepaalde daar deze moskee hiertoe officieel bevoegd werd door de in Jeddah (Saoudi Arabië) gevestigde International Islamic Fiqh Academy welk zelf onderdeel is van de Organisatie van Islamitische samenwerking, die 57 landen verenigt.
Op basis van de uitgangspunten van moskee Bilal begint de fajr van 1 juni op 3:20 en Isha om 23:49 en blijft Isha-tijdstip oplopen en de Fajr-tijdstip afnemen tot 16 juni waar Fajr-tijdstip om 3:07 is en Ishatijdstip om 00:07.

Gelet op de complexiteit van de bepaling van de gebedstijdstippen waar specialistische, wetenschappelijke kennis voor nodig is, hebben wij ons als Vereniging Imams Nederland gehouden aan deze gebedstijden die wij als een legitiem Fiqh-oordeel beschouwen.
Zelfs als de standpunten van de International Islamic Fiqh Academy wel eens licht herzien worden, dan verandert dat niet veel aan de berekende tijdstippen.
Wij achten het dan niet verantwoord om de moslims elk jaar, of elke maand, met een nieuwe interpretatie te confronteren met als gevolg fitna in deze belangrijke aanbidding (het gebed) en vooral niet als deze interpretatie niet van wetenschappelijk goed onderlegde mensen komt.

Op grond van voornoemde feiten vragen wij met klem diegenen, die onnodig fitna en chaos binnen de moslimgemeenschap veroorzaken door gebedstijden ter discussie te stellen vooral in deze heilige maand, hun overtuiging voor zichzelf te houden en anderen niet fout te verklaren. Het behandelen van dit soort onderwerpen geschiedt door astronomen en theologen op academisch niveau met als gevolg verschillende interpretaties en vraagt daarom deskundigheid die niet voor iedereen toegankelijk is.

Gebedstijd betreffende het Isha-gebed buiten de Ramadan-maand

In periodes waar de tekenen van het Isha-tijdstip niet aanwezig of moeilijk te traceren zijn, adviseren wij het volgende:

  1. Het gebruik maken van de uitspraak van veel internationale Fiqh instituten door Isha gebed te verrichten aansluitend op Maghreb gebed.
  2. Het volgen van de tijdstippen conform uitgangspunten van Moskee Bilal.
  3. Het houden van anderhalf uur tussen Maghreb en Isha gebed als benadering, omdat de tijd tussen Maghreb en Isha in de zomermaanden in landen waarbij de tekenen van het gebed gedurende het hele jaar normaal zichtbaar zijn, nooit meer is dan anderhalf uur.

Gebedstijd betreffende het Isha-gebed tijdens de Ramadan-maand

Wij adviseren optie 3 te volgen waarin men gedurende anderhalf uur na Maghreb zijn rust goed kan nemen om vervolgens het Isha gebed en de Taraweeh te kunnen verrichten. Over het tijdstip van het stoppen met eten en drinken (Imsaak) adviseren wij (Allah is de alwetende) de gangbare tijdstippen volgens de uitgangspunten van moskee Bilal. Wat betreft het verrichten van het fajr-gebed, deze tijd is ruim om te verrichten zoals bij iedereen bekend is.

En moge Allah Zijn Profeet Mohammed zegenen en vrede schenken.

Namens het bestuur van Vereniging Imams Nederland

Bron: PDF

[tabby title=”العربية”]

Klik hier om de PDF in het Arabisch te downloaden

[tabbyending]