In 2025 de meest betrokken moskee in de regio!
Dagen van de mooie maand Ramadan vliegen voorbij en de volgende dagen zullen snel volgen. Maak gebruik van deze prachtige maand zo lang het nog kan! In deze maand zijn immers de poorten van het paradijs geopend. Zo heeft Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Wanneer de maand Ramadan aanbreekt, worden de poorten van het Paradijs geopend en de poorten van de Hel gesloten, en de duivels worden dan vastgeketend.” (al-Boekhaarie en Moeslim) Djazakallahoe ghairan voor uw financiële bijdrage!
  • Sectie-einde