In 2020 de meest betrokken moskee in de regio!

Gebedstijden Eindhoven Elke maand publiceren we de gebedstijden voor de stad Eindhoven. Ditmaal de gebedstijden van de maand mei/juni 2020. Download hieronder de gebedstijden: PDF (download) Niet op tijd bidden Er is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas‘oed heeft gezegd: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Welke daad is het meest geliefd […]

Read More

Deze volgende overlevering is overgeleverd door Abu Ayyub (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Wie de maand Ramadan gevast heeft en dan zes dagen van (de maand) Shawwal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.” De hadith staat vermeld in Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn […]

Read More

Zakaat ul-Fitr is een verplichting die de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons heeft voorgeschreven op de dag van al-Fitr (d.w.z. de dag van el Eid) na de maand Ramadan.Abdoellaah ibn Omar zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft Zakaat ul-Fitr na de maand Ramadan verplicht gesteld voor de slaaf en de […]

Read More

Ibn ‘Abbaas (RA) heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft de goede en de slechte daden opgeschreven. Dan legde Hij het uit (door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet, Hij het voor Zichzelf als één goede daad […]

Read More