In 2020 de meest betrokken moskee in de regio!

Moskee Arrahmaan Eindhoven is gelegen aan de Visserstraat 8 te Eindhoven in de wijk Woensel. We hebben één gemeenschappelijke gebedsruimte, drie leslokalen, kleine was,- en toiletruimte en één kantoor/ontvangstruimte.

Het huidige gebouw past niet in de visie die we als moskee momenteel hebben. Niet alleen voor de dagelijkse gebeden, maar ook voor de grotere maatschappelijke rol die de moskee zal innemen is een groter gebouw van essentieel belang. De moskee zal niet alleen een gebouw zijn waar gebeden worden verricht, maar ook een faciliterende rol zal vervullen voor vrouwen, welzijnsinstellingen, cursussen, gezondheidstrainingen, ontmoetingen, buurtactiviteiten en heeft een wasruimte voor overledene.

Activiteiten

De kernactiviteit van Moskee Arrahmaan Eindhoven is het gezamenlijk verrichten van de vijf verplichte gebeden (خمسة صلوت). Naast deze activiteit, bieden wij de volgende activiteiten aan die betrekking hebben op de waarden en normen binnen de Islam.

Jongerenactiviteiten

In het weekend geven wij aan ongeveer 50 kinderen les. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten voor de jongeren om zo de islamitische waarden en normen over te brengen, zodat onze jongeren zich maatschappelijk betrokken voelen. Zo zijn we niet alleen een pedagogisch steunpunt voor de ouders, maar ook voor de jongeren.

Zo hebben wij voor de jongeren:

  • Islamitische kinderconferenties
  • Arabische lessen
  • Koranlessen
  • Lezingen
  • Ontspanning en sport

Overige activiteiten:

  • Uitvaartbegeleiding
  • Islamitische geboortefeesten (عقيقة)
  • Islamitische huwelijksfeesten (وليمة)