In 2020 de meest betrokken moskee in de regio!

Assalamu alaikum wa rahmatullaah In samenwerking met Merkez Al-Fourqaan(stichting Alabraar) organiseert moskee Arrahmaan het eid adha gebed. Iedereen is met in achtneming van de coronavirus richtlijnen van harte welkom. Echter, het aantal plaatsen is beperkt.Wees niet bedroefd als het maximale aantal plekken is bereikt. Maar zorg dat je de ruimte verlaat en naar huis terug […]

Read More

Gebedstijden Eindhoven Elke maand publiceren we de gebedstijden voor de stad Eindhoven. Ditmaal de gebedstijden van de maand juli / augustus 2020. Download hieronder de gebedstijden: PDF (download) Niet op tijd bidden Er is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas‘oed heeft gezegd: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Welke daad is het […]

Read More

Gebedstijden Eindhoven Elke maand publiceren we de gebedstijden voor de stad Eindhoven. Ditmaal de gebedstijden van de maand juni/juli 2020. Download hieronder de gebedstijden: PDF (download) Niet op tijd bidden Er is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas‘oed heeft gezegd: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Welke daad is het meest geliefd […]

Read More

Elk jaar biedt de moskee de mooie gelegenheid aan om gezamenlijk schapen in te kopen. Hierbij zet de moskee zich in om dit gebeuren te faciliteren. We trachten hierbij onze leden ontlasten door centraal de schapen in te kopen, vervolgens te laten slachten. Dit jaar bieden we deze speciale service wederom aan! Vanaf nu kan […]

Read More

Asselam oualaikum broeders en zusters, Hierbij nodigen wij alle leden van Moskee Arrahmaan Eindhoven uit om deel te nemen aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) De algemene ledenvergadering zal vanwege de Coronamaatregelen op een andere manier worden georganiseerd. Alle leden hebben toegang tot de ALV (algemene ledenvergadering). Dat staat in de wet en in de statuten […]

Read More

Gebedstijden Eindhoven Elke maand publiceren we de gebedstijden voor de stad Eindhoven. Ditmaal de gebedstijden van de maand mei/juni 2020. Download hieronder de gebedstijden: PDF (download) Niet op tijd bidden Er is overgeleverd dat ‘Abdoellaah ibn Mas‘oed heeft gezegd: “Ik vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Welke daad is het meest geliefd […]

Read More

Deze volgende overlevering is overgeleverd door Abu Ayyub (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Wie de maand Ramadan gevast heeft en dan zes dagen van (de maand) Shawwal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.” De hadith staat vermeld in Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn […]

Read More

Zakaat ul-Fitr is een verplichting die de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons heeft voorgeschreven op de dag van al-Fitr (d.w.z. de dag van el Eid) na de maand Ramadan.Abdoellaah ibn Omar zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft Zakaat ul-Fitr na de maand Ramadan verplicht gesteld voor de slaaf en de […]

Read More