In 2020 de meest betrokken moskee in de regio!

Aboe Hoerayrah cAbdur-Rahmaan ibnoe Sakhr overlevert: “Ik heb de Profeet – vrede zij met hem – horen zeggen:   “Wat ik jullie verboden heb, vermijdt dit. En wat ik jullie heb opgedragen, verricht dit, voorzover jullie daartoe in staat zijn. Degenen vóór jullie zijn namelijk te gronde gegaan door hun vele vragen en meningsverschillen met hun Profeten.”  (Overgeleverd door […]

Read More

Aboe Roeqayyatah Tamiem ibnoe Aws ad-Daariy overlevert dat de Profeet – vrede zij met hem – zei:   “De religie is nasiehah* Wij vroegen: “Ten opzichte van wie?” Hij – vrede zij met hem – antwoordde: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.” […]

Read More

Aboe ‘Abdullah an-Noe’maan ibnoe Bashier overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – zeggen: “Waarlijk, al-Halaal is duidelijk en waarlijk, al-Haraam is (ook) duidelijk. En tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen (het oordeel) niet weten. Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee […]

Read More

De moeder der gelovigen, Oem ‘Abdullah ‘Aa’ishah overlevert dat de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – zei:   “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim)   In de versie van Moeslim: “Wie een daad verricht die niet in […]

Read More

Aboe Abdur-Rahmaan Abdullah ibnoe Mascoed overlevert: “De Boodschapper van Allah – vrede zij met hem -, en hij is de Waarheidsgetrouwe, de Geloofswaardige, heeft ons verteld: “Waarlijk, de schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van zijn moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een noetfah (levenskiem). Daarna is het […]

Read More

Aboe Abdur-Rahman Abdullah ibnoe Omar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – zeggen:</> “De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het […]

Read More

Hadith 2: De categorieën van het geloof Verder verhaalt cOmar : “Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwart haar. Er was geen teken van reizen aan hem af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de […]

Read More

Hadith 1: De daden worden beoordeeld op basis van de intentie De leider der gelovigen, Aboe Hafs, cOmar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van […]

Read More